Szczepienia ochronne

Szczepionka to preparat, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).Głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć.

Rekomendacje co do szczepień zalecanych opracowane zostały przez Państwowy Zakład Higieny.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:

– Gruźlicy

– Zakażeniom pneumokokowym

– Błonicy

– Krztuścowi

– Polio

– Odrze

– Śwince

– Różyczce

– Tężcowi

– Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

– Zakażeniom przeciwko haemophilus influenzae typu B

Szczepienia zalecane

uzupełniają szczepienia obowiązkowe. Umożliwiają szerszą ochronę dziecka przed następującymi chorobami:

– Ospie wietrznej

– Kleszczowemu zapaleniu mózgu

– Wirusowemu zapaleniu mózgu typu A

– Grypie

– Zakażeniu rotawirusowemu

– Zakażeniu meningokokowemu

Szczepienia dla osób podróżujących

Szczepienia ochronne są jedną z najskuteczniejszych metod uniknięcia zachorowania na wiele chorób rozpowszechnionych w strefie tropikalnej i subtropikalnej.

Do najczęstszych zalicza się szczepienia przeciwko:

– Żółtej febrze

– WZW typu A

– WZW typu B

– Durowi brzusznemu

– Zakażeniu menigokokowemu

– Kleszczowemu zapaleniu mózgu

– Cholerze

Duża ich część jest wykonywana w Polsce w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci. Trzeba tylko pamiętać, że niektóre z nich nie dają odporności do końca życia i konieczne są tzw. dawki przypominające (dotyczy to między innymi szczepień przeciwko tężcowi, błonicy i poliomyelitis).

Szczepienia wpisywane są do międzynarodowej książeczki spieczeń (tzw. Żółta książeczka)

Wszystkie zalecane szczepienia z podziałem na kraje znajdziesz tutaj:

Współpraca