Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki do naszej placówki.

Lekarze

lek Barbara Kwiecińska-Nasher
specjalista medycyny rodzinnej i anestezjologii
lek Maria Żywicka-Jackowiak

specjalista medycyny rodzinnej, specjalista neurologii

lek Tomasz Mikołajczyk
lek joanna gierba-tomczyk
lek Anna Borowska

PIELĘGNIARKI

Danuta Paterek
pielęgniarka rodzinna, edukator cukrzycy
Marta Itczak
gabinet zabiegowy
Natalia Radolińska
gabinet zabiegowy
Paulina Mazurkiewicz
szczepienia dzieci

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

– profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego,

– szczepienia ochronne, świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

– udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

– wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

– orzekanie o stanie zdrowia, orzekanie o niezdolności do pracy

– inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ i położnej POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Jak zostać naszym pacjentem?

Są na to 2 sposoby:
1. Pobierz i wypełnij deklarację do lekarza POZ i/lub pielęgniarki POZ. Na deklaracji uzupełnij
tylko swoje dane oraz złóż podpis. Podpisaną deklarację dostarcz do Nas.

2. Wypełnij deklarację poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Po zaakceptowaniu przez Nas
deklaracji, możesz zapisać się na wizytę.

Współpraca