Oferta

Podstawowa opieka medyczna

Świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki do naszej placówki.

Lekarze

lek Barbara Kwiecińska-Nasher
specjalista medycyny rodzinnej i anestezjologii
lek Maria Żywicka-Jackowiak
specjalista neurologii, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
lek Tomasz Mikołajczyk
lek Anna Borowska

PIELĘGNIARKI

Danuta Paterek
pielęgniarka rodzinna, edukator cukrzycy
Jolanta Lewandowska
gabinet zabiegowy
Natalia Radolińska
gabinet zabiegowy
Paulina Mazurkiewicz
szczepienia dzieci

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

– profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego,

– szczepienia ochronne, świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

– udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

– wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

– orzekanie o stanie zdrowia, orzekanie o niezdolności do pracy

– inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ i położnej POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Fizjoterapia

Fizjoterapia w ramach umowy z NFZ:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorośli z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejką oczekujących

Fizjoterapia prywatnie lub w ramach pakietów ubezpieczeń prywatnych:

Skierowanie wymagane tylko w przypadku ubezpieczeń prywatnych.

Fizjoterapia domowa

W ramach umowy z NFZ świadczymy również usługi fizjoterapii domowej. Kwalifikują się do niej jedynie osoby ze znaczny stopniem niepełnosprawności, którzy posiadają skierowanie na fizjoterapie w warunkach domowych. Usługi świadczymy na terenie miasta Środa Wielkopolska. Pacjentowi przysługuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci przyjmowani są poza kolejką oczekujących.

Oferujemy szeroki zakresu usług kinezyterapii oraz fizykoterapii:

- Fizjoterapia ortopedyczna i sportowa

rwa kulszowa / barkowa
Bóle stawów
Bóle kręgosłupa
Przygotowanie do endoprotezoplastyki
Powrót do sprawności po operacjach
Zapobieganie urazom sportowym
Rehabilitacja po skręceniach / złamaniach
Pomoc w powrocie po sportu po kontuzji

- Fizjoterapia uroginekologiczna

bolesne miesiączki
Dysfunkcje seksualne (ból podczas współżycia)
Nietrzymanie moczu i dysfunkcje pęcherza np. Parcia naglące
Obniżenie narządów miednicy mniejszej
Blizna po cesarskim cięciu/ po nacięciu krocza
Bóle w obrębie miednicy oraz kręgosłupa
Rozejście mięśnia prostego brzucha
Chęć przygotowania się do porodu
Powrót do formy po porodzie
Przygotowanie do operacji uroginekologicznych
Rehabilitacja po operacjach
Endometrioza

- Masaże

Masaż sportowy
Masaż klasyczny
Masaż relaksacyjny
Masaż ciążowy
Masaż tkanek głębokich

- Fizjoterapia dzieci i niemowląt

indywidualna terapia metodą Vojty
Ocena rozwoju motorycznego niemowląt
Instruktaż pielęgnacyjny
Ocena postawy dzieci i młodzieży
Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp
Terapia skierowana dla dzieci z :
zaburzeniem napięcia mięśniowego
Opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
Asymetrią ułożeniową
Kręczem szyi
Chorobami genetycznymi
Chorobami nerwowo-mięśniowymi
Zespołem Downa i innymi zespołami wiotkimi

Przepukliną oponowo-rdzeniową
Wadami postawy
Wadami kończyn dolnych

- Fizykoterapia:

Ultradźwięki
Laseroterapia
Prądy TENS
Pole magnetyczne
Jonoforeza
Sollux
Terapia falą uderzeniową

Współpraca