Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowoczesnych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres czy brak lub nieodpowiednia ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może doprowadzić do licznych zaburzeń, m.in: dyslipidemi, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ( CHUK ), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20% zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Kto może uczestniczyć w programie?

W programie mogą uczestniczyć osoby w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat ( w danym roku kalendarzowym ) u których dotychczas nie rozpoznano chorób układu krążenia oraz które nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia, również u innego świadczeniodawcy. Program skierowany jest do osób posiadających aktywne deklaracje do lekarza rodzinnego w naszej placówce.

Jak się zgłosić do programu?

Program realizowany jest przez lekarza POZ. Wystarczy zgłosić się do poradni lekarza rodzinnego. Świadczenia udzielane są osobom uprawnionym bez skierowania.

Co czeka uczestnika w ramach programu?

Lekarza zbiera od pacjenta wywiad medyczny i kieruje go na badania. Na podstawie wyników lekarz dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, oraz wskaże, w zależności od potrzeb dalsze zalecenia.

Współpraca