Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich
integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu
teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej
dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego
przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług,
integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-
e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę
do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości
dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i
Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich
środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji
projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl