Nowość w naszej ofercie : poradnia rehabilitacyjna.

Od lipca 2017 roku świadczyć będziemy usługi poradni rehabilitacyjnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz przyjmujący : lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Ewa Woźnicka

Zapisy na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.