Zajęcia dla seniorów

Program oparty o różnorodne formy ćwiczeń ( piłki, taśmy, dyski sensoryczne itp. ) poprawiający sprawność całego układu ruchu, zakres ruchu w stawach, silę i elastyczność mięśni, równowagę i koordynację. Prowadzony w wolnym i umiarkowanym tempie tak by nie przeciążać stawów i układu krążenia.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 12.00